Civilektől civilekről nemcsak civileknek

Civil háló

A szervezetek

2014. november 04. - civilhalo

Igazgyöngy Alapítvány

Az Igazgyöngy Alapítvány a keleti határszélen, Magyarország 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségének egyikében, a berettyóújfalui kistérségben működik 1999 óta. Kiemelten közhasznú civil szervezet, melynek elsődleges célja a tehetséggondozás, személyiségfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre. Tevékenységei közé tartozik az alapfokú művészeti oktatás, a tehetséggondozás, a szociálisan hátrányos helyzetű és roma tanulók fejlesztése, családgondozás és továbbképzések szervezése.

Dialóg Egyesület

A Dialóg Egyesület 2002 óta működik az Észak-magyarországi régióban, különösen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Megalakulása óta egyre több olyan közösségfejlesztési tevékenységet valósított meg, amelyek segítették a települések közösségi viszonyait és erősítették a helyi civilséget. A szervezet hitvallása, hogy nem csak tenni kell a civil társadalom fejlődéséért, hanem másokat is cselekvésre kell biztatni, közösségi munkával, élethosszig tartó közösségi tanulással, helyi cselekvési programok kidolgozásával, kapcsolatok erősítésével és a helyi nyilvánosság biztosításával.

FÉSZAK (Fogadó) Északabaúji közösségfejlesztők köre Egyesület

...

Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége

A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége 1996-ban alakult. A szövetség célja a megyében élő cigányság képviselete, érdekeinek védelme, a konfliktuskezelési és érdekérvényesítési feladatok végrehajtása. A szövetség célkitűzései, hogy segítse a roma érdekérvényesítés megvalósulását, minden olyan kérdésben eljárjon, ahol hátrányos megkülönböztetés tapasztalható: önkormányzati, munkahelyi, oktatási, rendőrségi és egyéb területeken is.

Az emberség erejével – CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány

Az emberség erejével – CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány 2006-ban alakult, pécsi fiatalok kezdeményezéseként. Elsődleges céljuk a társadalmi befogadás, kohézió erősítése, ehhez legfőbb eszközüknek az emberi jogi nevelést és a közösségfejlesztést tekintik. Működésünk során olyan eszméknek biztosítanak teret, mint az előítéletek ledöntése, a fiatalok önismeretének fejlesztése, a diszkrimináció csökkentése, az aktív állampolgárság, a hátrányos helyzetűek támogatása, a demokrácia, az önkéntesség és a szabadidő hasznos, élményalapú eltöltése.

Soteria Alapítvány

www.soteria.hu

Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége

Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége egy a halmozottan sérült gyermekek szüleit tömörítő szervezet, melynek célja, hogy az összefogás segítségével támogassa, segítse ezeket a családokat, fórumot teremtve életüknek, igényeiknek és közösséget teremtve számukra.

Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesületet

A Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesületet 1999-ben alapították többségében roma/cigány egyetemisták azzal a céllal, hogy a romák társadalmi és egyéni problémáit, hátrányait kezeljék, és önkéntes munkájukkal segítsék. Az egyesület legfontosabb célja roma/cigány gyermekek és fiatalok oktatása, nevelése; identitásuk erősítése, a különböző roma/cigány nyelvek elsajátíttatása; a kultúra ápolása; a közösségi élet fellendítése, a roma/cigány emberek életkörülményeinek javítása, jogaik védelme; a drogmegelőzés és az egészséges életre való nevelés. 2004-től az egyesület már megyei és regionális szinten valósít meg programokat.

Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis

A Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis 1996-ban alakult és nagy szerepet tölt be Pécs és a Dél-Dunántúli régió roma kulturális értékeinek, hagyományainak bemutatásában, oktatásában és ez által megőrzésében is. Az általuk létrehozott Fund Cigány Alapfokú Művészetoktatási Iskolában zene, tánc, képzőművészeti oktatás folyik, amely a hazai kisebbségi oktatásban kiemelkedő jelentőségű.

Faág Baráti Kör

A Faág Baráti Kör az állami gondozásból kilépő fiatal felnőttek társadalomba való beilleszkedésének, esélyegyenlőségének elősegítésére jött létre. Fő tevékenységük egy a nagykorúvá vált fiatalok otthonteremtésének az elősegítését, utógondozói ellátásuk létrehozását elősegítő közösségi ház működtetése. Ezen belül céljuk klub működtetése, alkotóműhely létrehozása, egészséges életmód elősegítése, primer szekunder prevenció az állami gondozásban részesülők számára, továbbtanulás és munkahelyhez való jutás elősegítése, koordinációs tanácsadó iroda működtetése, felzárkóztatás és a tehetséggondozás témákban programok indítása.