Civilektől civilekről nemcsak civileknek

Civil háló

Cetli két nyári egyetemről

2015. augusztus 12. - Dialog Egyesulet

 

A Kunbábonyi Nyári Egyetem, melyre a Dialóg Egyesület is meghívást kapott, július 30-tól augusztus 2-ig tartott. Hozzám nagyon közelálló dolgokról olvastam az ismertetőben. Hiszen én is ismerek olyan hétköznapi hősöket, akiknek a városunkban élő emberek többsége nagy valószínűséggel még a nevét sem tudja, de mégis sokat tesznek lakóhelyükön a közösségükért.

Kunbábonyban néhány ismerőssel, de sokkal több számomra addig ismeretlen emberrel találkoztam. Várakozó álláspontra helyezkedtünk, és addig is beszélgettünk, és ismerkedtünk a már ott levő emberekkel, míg a többiek is megérkeztek.  

Este minden jelenlevő szervezet bemutatkozott, és apró közösségépítő-fejlesztő játékok is sorra kerültek. Nekem személy szerint nagyon tetszett, a gyermekek részére megtartott Nagymama meséi program, és sajnáltam, hogy a kamera éppen nem volt kéznél, be volt még zárva az autóba. Ezért pedig igazán kár volt, mert volt ott nemzetközi csoport akik éppen egy komposztáló környezetbarát illemhelyet készítettek. Reggel hosszú beszélgetés bontakozott ki a Győrből érkezett Márkus Józseffel, akiről kiderült, hogy igen komolyan foglalkozik közösségi kertészkedéssel. Elsősorban ötleteket jött gyűjteni ide, de szívesen beszélt a tevékenységéről, és az életéről is. Ennek eredményeképp egy 14 perces riport is készült Márkus Józseffel. Készítettem még további interjúkat a közösségi főzés és rakétakályha pavilonban dolgozókkal, és az élelmiszer önrendelkezőkkel is.

Nagyon érdekes dolgokról beszélt Pallai Katalin a közszolgálati integritás kapcsán. Ebben az elméletben, a demokratikus értékeken alapuló integritás, egy olyan működési mechanizmust jelent a közigazgatásban, amely által lehetővé válik, hogy a közigazgatás és a közigazgatási szervezetek a választók által ideiglenesen ráruházott hatalmat és erőforrásokat a demokratikus értékeknek és elveknek megfelelően, a hivatalosan elfogadott és igazolt közérdek megvalósítására a lehető legeredményesebben használják (fel).

kunbabony1.jpg

A Közélet Iskolája által Budapesten szervezett nyári egyetemnek is roppant érdekes volt a programja. A közösségfejlesztés kapcsán olyan kezdeményezésekről és szerveződésekről beszélgettünk, amelyek megpróbálnak kicsiben, helyi szinten változást beindítani, felrázni az embereket, növelni a tudatosságukat és erősíteni a képességeiket. A Dialóg Egyesület képviseletében elsőként kaptam szót, bemutattam egyesületünk munkáját, és válaszoltam is a később feltett kérdésekre.

A kerékpáros mozgalom által felvetett kérdéseket igen érdekesnek találtam. Kíváncsi voltam, mi a sikerük titka, és mit tanulhatunk tőlük mi? A lakhatási mozgalom – melyet A Város Mindenkié, és az Utcáról Lakásba Egyesület képviselt – által felvetett kérdések is rendkívül izgalmasak voltak, hiszen olyan kérdéseket feszegettek, mint pl. mi a jogvédelem, az érdekvédelem és a lakhatási szolgáltatások közötti munkamegosztás? Mi a szerepe az érintetteknek a lakhatási érdekvédelemben? Mik a jogvédelem határai?

Vasárnapra volt kitűzve egy számomra rendkívül érdekes, és jelen pillanatban különösen aktuális téma: a migránsok helyzetével foglalkozó beszélgetés, amelynek során olyan kérdéseket boncolgattak az Artemisszió Alapítvány, a MigSzol Csoport és a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület képviselői, mint például van-e szükség Magyarországon migráns mozgalomra? Hogyan változott a civil szervezetek helyzete az elmúlt években? Jó hely-e Magyarországok a migránsok számára?

Ugyancsak vasárnapra volt kitűzve, a nőmozgalmakkal foglakozó beszélgetés, ahol arról volt szó, mik a hazai nőmozgalmak legfontosabb témái, céljai és módszerei? Négy fontos nőjogi, feminista szervezet munkájának bemutatására kerítettek sort aznap a nyári egyetemen: Patent Egyesület, NANE Egyesület, Nőkért Egyesület és A Város Mindenkié női csoportja, a HANEM.

Csendes József

jozsi.jpg