Civilektől civilekről nemcsak civileknek

Civil háló

Pécsi Napok Romafesztivál

2015. augusztus 23. - CSZMMB FUND

A fesztivál mottója: hagyományok, gyökerek nélkül nem lehet, nem érdemes élni.

Szervezetünk, a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis 1996 óta nagy szerepet tölt be Pécs és a Dél-Dunántúli régió roma kulturális értékeinek, hagyományainak bemutatásában, oktatásában és ez által megőrzésében. Működésünk során eddig számos országos jelentőségű és nemzetközi romafesztivált szerveztünk, valamint rendszeresen ellátunk számos egyéb kulturális és koordinációs feladatot is – mindezt azért, mert fontosnak tartjuk, hogy a többségi társadalom megismerje a cigányság értékeit. A Bázis egyben összefogó szerepet is ellát: a térségben működő roma szervezetek közreműködésével, művelődési és művészeti szakemberek bevonásával kulturális programokat hív életre, fórumot biztosítva az identitás erősítésének érdekében.

A fesztivál filozófiája

Vissza kell fordulnunk roma gyökereinkhez, hogy fenn tudjunk maradni, betekintést kell nyújtanunk hétköznapjaink munkáiba, ki kell alakítanunk a saját életünk színpadra szánt változatát, amelyet a társadalomnak megmutathatunk.

A cigány kisebbség kultúra előítéletektől mentes és igazi értékeken alapuló reprezentációja hozzájárulhat a romák társadalmi kirekesztésének megszüntetéséhez. Ha a roma kultúra belépést nyer a hivatalos terekbe, és a saját reprezentációját tudatosan átgondolva, a többségi társadalom részvételére építve hozza létre professzionális kulturális megoldásait, akkor a társadalmi újjászületés katalizátoraként működhet, eszköze lehet a roma közösség megerősödésének és hozzájárulhat az igazságosabb társadalom megteremtéséhez.

skmbt_c25215092209330.jpg

A kortárs kultúrában és a művészetben az elmúlt tíz évben zajló változások kaput nyitottak az eddig a periférián rekedt közösségek tartalmai felé. Egyre több a példa arra, hogy a kultúra és a művészet válik a szegények és elnyomottak szabadsághoz vezető csatornájává. A roma kultúra jelenleg “trendi” jellegzetességeket hordoz a többség számára, amely most éppen fogékony a kisebbségi és aktivista álláspontok közvetítésére: a hátrányos helyzetű közösségek produktumaira, a népművelés aktivistáinak mondanivalójára, az eddig marginálisnak tekintett jelenségekre, és színpadi terek megjelenítésére. Nagyon fontos, hogy a roma közösségek kihasználják ezt az ideiglenesen nyitott kaput és kialakítsák a kultúrájával kapcsolatos nézeteiket, elérjék a pozitív és korrekt megítélést, mert nem tudjuk meddig tart ez az előnyös helyzet, és mikor keres a kultúra és művészet új eszközöket.

Előzmények

Pécs mindig is híres volt arról, hogy a különböző kultúrák iránt rendkívül befogadó város, természetesen ebben az is közrejátszik, hogy a hazai nagyvárosok közül itt élnek a legnagyobb arányban nemzetiségek (németek, horvátok, szerbek, romák). A lakosság aktivitásán mindez jól érzékelhető, a különböző nemzetiségi programok mindig nagy népszerűségnek örvendenek. Ez is közrejátszott abban, hogy Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa volt, a kulturális összefogás napjainkban is jelentősnek mondható.

A városban megközelítőleg 10.000 roma származású ember él, számunkra az általános iskolától az egyetemig minden oktatási, képzési forma rendelkezésre áll (pl. Gandhi Gimnázium, PTE Romológia Tanszék). A programok során kiemelten fontos a fiatal közönség érdeklődésének felkeltése, hiszen a hagyományok átvétele, a különböző kultúrák megismertetése esetükben hatványozottan igaz. Az elmúlt években megrendezésre került hazai és nemzetközi romafesztiváljaink során a cél az volt, hogy tovább éltesse a hazai és a határokon túli cigány népművészeti hagyományokat, és egyben kitekintést nyújtson a világra, a kiemelkedő külföldi és hazai cigány együttesek produkcióira.

Országos Roma Folklórfesztivál

2015-ben az Országos Roma Folklórfesztivál szervezésekor is hasonló cél vezet bennünket. A rendezvény elsősorban a zene és a tánc segítségével mutatja majd be a tradicionális, nagyon gazdag hagyományokkal rendelkező cigány kultúrát. A rendezvény mottója úgy foglalható össze, hogy hagyományok, gyökerek nélkül nem lehet, nem érdemes élni. A rendezvény megvalósítása során mind a 19 megyéből és a fővárosból is várunk fellépőket, a csoportok kijelölésénél számítunk a helyi, megyei önkormányzatok véleményére (pl. öltözködés, dalkincs, zene, tánc. stb.). A konyhaművészetet kedvelő közönség számára a szabadtéri színpad mellett lesz felállítva a cigány nemzeti specialitások sátora is, ahol egy időben élvezhetik a fesztivál folklórműsorainak látványát és a különleges ételek ízeit.

Az esti fesztiválprogramokat a közönség bevonásával hajnalig tartó táncházak követik a sétatéri szabadtéri színpadon, a résztvevő együttesek közreműködésével. A fesztivál megrendezése során külön figyelmet fordítunk arra is, hogy a legrangosabb együttesek műsorai Pécs városán kívül, Baranya megye más, cigányok lakta községeiben, városaiban is láthatók legyenek. A színpadon egymás mellett szerepelnek majd cigány folklór együttesek, a műfaj hazai autentikus képviselői és a cigány népzenét, táncokat feldolgozott, színpadi formában bemutató művészek.