Civilektől civilekről nemcsak civileknek

Civil háló

Méltóság, befogadás, aktivitás - emberi jogi neveléssel foglalkozó civil szervezetek összefogása Pécsett

2015. szeptember 25. - EEreje

Az együttműködés célja, hogy felhívja a figyelmet az országosan is kiemelkedően sokszínű pécsi emberi jogi nevelési program-felhozatalra, valamint a közös megjelenéssel a helyi pedagógus társadalom eredményesebb megszólítása. A munkacsoportban jelenleg aktív, hét pécsi szervezet, ősszel módszerbörze konferenciát szervez.

 munkacsoport_puzzle.jpg

A jól működő társadalom, tudatos és aktív állampolgárok közössége. Tagadhatatlan, hogy Magyarország jelene és jövője komoly társadalmi kérdéseket vet fel - szolidaritás, felelősségvállalás, multikulturalizmus, kirekesztés/befogadás, érték pluralizmus -  amely komoly kihívások elé állítják a mai gyerekeket és fiatalokat, valamint az őket nevelő pedagógusokat és iskolákat.

Egy 2014 őszén végzett szükségletfelmérés során, a válaszadó pécsi tanárok többsége fontosnak tartotta a civil szervezetek és az oktatási intézmények együttműködését, különösen az emberi jogi és állampolgári nevelés területén. Kiemelték a civil szervezetek, a mindennapi - gyakran terepen végzett - munkából fakadó hitelességét és a megszokottól eltérő nézőpontjait, az oktatási programok élményszerűségét és azt, hogy a pedagógus számára hetekig muníciót nyújthatnak az átélt tapasztalatok, a felmerült kérdések.

Az áprilisban alakult Pécsi Emberi Jogi Nevelési Munkacsoport szervezetei a nem-formális tanulás megközelítésével, sajátélmény alapú gyakorlatokkal, a tanulókat bevonva, az ő aktivitásukkal dolgoznak. A foglalkozások témái sokszínűek, az iskolai erőszaktól az aktív állampolgárságig, a fogyatékossággal élőktől a romákig, a szegénységtől a homofóbiáig, a multikulturalizmustól az internet veszélyeiig. A műhelyek illeszkednek aktuális kerettantervekhez, így könnyedén beilleszthetőek az iskolák tanmenetébe. Az érdeklődő pedagógusok november 20.-án, a Gyermekjogok világnapján, testközelből megismerhetik a szervezeteket és nevelési programjaikat, az I. Emberi jogi MÓDSZERBÖRZE konferencián.

A kezdeményezés kapcsolódik Az emberség erejével Alapítvány, Az emberi jogi nevelés integrálása a közoktatásba című projektjéhez, mely az EGT/ Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósul meg. Az oktatási pilot program a 2015/2016-os tanévben is folytatódik és továbbra is nyitott az iskolák számára.

A Pécsi Emberi Jogi Nevelési Munkacsoport jelenlegi tagjai:

Az emberség erejével Alapítvány

Baranya Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház

Drogprevenciós Munkacsoport Egyesület

Keret Alkotó Csoport Kulturális Egyesület

PeMeL - Pécsi LMBTQ Közösség

Speciál Pécs Alapítvány

Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány