Civilektől civilekről nemcsak civileknek

Civil háló

Festészeti nyári tábor a FUND-dal

2015. szeptember 30. - CSZMMB FUND

A FUND Cigány Alapfokú Művészeti Iskolában a zene, tánc, képzőművészeti oktatásban az elmúlt évek során tanévenként közel 500 gyermek vett részt, mely számadat a hazai kisebbségi oktatásban kiemelkedőnek nevezhető. Munkánk hasznosságának, eredményességének elismeréseként nagy örömünkre, iskolánk 2007 decemberében elnyerte a „kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet. A diákok produkcióikat a széles közönség előtt is bemutatják a roma fesztiválok keretében. Programjaink megvalósítása során kiemelt szerepet kap a nyitott szemléletmód kialakítása, valamint az esélyegyenlőségre való törekvés, mind a pozitív példa és világnézet felmutatása, mind az integráció terén.

A FUND Iskola programjának kidolgozásában résztvevő pedagógusok legfontosabb feladata a tanulásmódszertan, segítségnyújtás, képesség- és tehetségfejlesztés. Törekedni kell a minél nagyobb mértékű tanulói önállóság kialakítására, viszont az önálló munkájukról minden esetben számot kell adniuk. Hisszük, hogy a cigány tanulók jó pedagógiai körülmények között képesek kibontakoztatni a bennük rejlő képességeket. A mindenkiben fellelhető tehetségek gondozását tekintjük az egyik alapvető feladatnak.

 

Festészeti tábor a Rácz-tanyán

A program szakmai célja az volt, hogy elősegítse a fiatalok képzőművészeti ismereteit, fejlessze ezzel kapcsolatos készségeit és - nem utolsósorban - kapcsolatteremtő képességeit. A hosszú távú cél pedig az, hogy a képzőművészetet értő és szerető fiatalokat formáljon ki. A múlt és a jelen hagyományainak, a képzőművészetekben megjelenő értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a programban résztvevők számára az életkoruknak megfelelő műveltség megszerzésére. Ezek a célok szoros összhangban vannak a FUND Iskola koncepciójával, ezért a tábor jó lehetőséget jelentett a képzőművészeti képzésre járó tehetséges gyerekek képességeinek fejlesztésében.